www.stella.kielce.prv.pl
Menu

Osiągnięcia


Kalendarz Imprez


Kontakt


Galeria


Menu

Polski Związek Łuczniczy


Zasłużeni Działacze


Lista Polskich Klubów


Księga GościMenu

Kasperek nadal prezesem
    Zbigniew Kasperek został prezesem Klubu Spotrowego Stella Kielce. To będzie jego czwarta kadencja na tym stanowisku. Nowe władze KS Stella wybrano podczas walnego zebrania. Ponadto do zarządu łuczniczego klubu weszli: Wiktor Pyk (wiceprezes), Jan Zyguła(skarbni), Tadeusz Jawor (sekretarz), Jan Wilczyński, Jerzy Kula i Sławomir Neugebauer, a do Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Ponikowski (przewodniczący), Sebastian Bątor i Zbigniew Jędrzejczyk.


www.stella.kielce.prv.pl